Waldemar Kuligowski

waldemar-kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

W latach 1991-1996 studiował etnologię i antropologię kulturową na UAM, a następnie obronił pracę doktorską (1999) oraz habilitacyjną (2006). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych (m.in. Uzbekistan w 1993, Berlin w latach 2001-2003 czy Serbia w 2010). Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach.

Waldemar Kuligowski jest przewodniczącym serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktorem „Czasu Kultury”, członkiem Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczącym Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał wiele nagród, m.in.: Nagrodę Indywidualną I, II i III stopnia przyznawaną przez J. M. Rektora UAM (2002, 2008, 2011, 2015), I miejsce w konkursie fotograficznym „Albania – zapomniana Europa” (styczeń 2005) czy Wyróżnienie na XV Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim TVP S.A. w kategorii „Autor najlepszego programu kulturalnego” (październik 2008).