SAVE THE MUSIC

W roku 2012 niewielka grupa ludzi związanych z muzyką założyła Fundację MEAKULTURA, której do dziś przewodniczy Marlena Wieczorek. Zadaniem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, edukacji i wspierania inicjatyw społecznych. Jedną z takich inicjatyw jest SAVE THE MUSIC. Kampania, która z muzyką wychodzi do ludzi, na ulicę, do szkół, obrzeża miast i wszędzie tam, gdzie ma szansę zmienić świat na lepsze.

MUZYKA WIDOCZNA

Wyszliśmy z założenia, że muzyka jest doskonałym materiałem do łączenia — nie tylko ludzi, ale też różnych dziedzin działalności człowieka. W naszej kampanii muzykę wiążemy z modą, grafiką, słowem i nauką. Wszystko po to, by była widoczna, a jej możliwości edukacyjne stały się atrakcyjne dla odbiorców. 

DŹWIĘKI PONAD GRANICAMI

W naszym świecie żyją ludzie o różnym statusie społecznym, wykształceniu, stopniu zdrowia, różnych potrzebach finansowych i możliwościach dotarcia do kultury. Sądzimy jednak, że muzyka jest dobrem wspólnym i należy się każdemu. Dlatego właśnie w naszej kampanii chcemy połączyć różne osoby, różne światy i różne podejścia do muzyki.

JAK TO ROBIMY?

                                                                                                Edukujemy

                                 tworzymy plakaty

 

                                                                        blogujemy   

organizujemy festiwal Save the Music 

                                                                                             tworzymy modę

      organizujemy akcję „Bach w piach”

 

                                                                               prowadzimy warsztaty 

                                                                                       panele dyskusyjne

                                                                                                           wernisaże 

                                                                                                                 pokazy mody

 

FESTIWAL SAVE THE MUSIC

Więcej informacji wkrótce....