Kazimierz Kord. Epizody – inspirująca opowieść o życiu dyrygenta

Kazimierz Kord, światowej sławy dyrygent, napisał swoją autobiografię nie tylko po to, by zostawić po sobie ślad ale także po to, by lepiej zrozumieć swój zawód, któremu poświęcił całe życie. W książce opisuje swoją drogę do sławy: edukację muzyczną, początki kariery, pracę w WOSPRiT, Metropolitan Opera House, Filharmonii Narodowej. Pisze o dyrygenckiej codzienności polegającej na ciągłym analizowaniu i obserwowaniu wszystkiego, co z muzyką związane, aby jak najpełniej wypowiadać się w jej języku, o podróżach i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi: muzykami, śpiewakami, reżyserami, kompozytorami. Dużą część książki poświęca dyrygenckiemu warsztatowi: panowaniu nad dźwiękiem, nauce partytury, współpracy z zespołem i wielu innym zagadnieniom, które są kluczem do jak najlepszego wykonania utworu.

Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kordem odbyło się 16.02.2019r. o godzinie 17.00 w Filharmonii Narodowej. Rozmowę o twórczości i sztuce dyrygenckiej poprowadził Grzegorz Michalski.

Z okazji premiery w czasopiśmie internetowym MEAKUTLRUA.pl ukazał się wywiad z Maestro Kordem dostępny tutaj.