Dlaczego?

Dostrzegamy całe spektrum problemów i braków, jakie są związane z edukacją muzyczną, wspieraniem twórców, artystów i krytyków muzycznych. Przekaz medialny nie sprzyja upowszechnianiu wartościowej muzyki – propagowana jest nastawiona na konsumpcjonizm kultura masowa, która stawiana jest w opozycji do kultury wysokiej przedstawianej jako trudnodostępna i elitarna. Widzimy też konieczność podjęcia działań na rzecz edukacji muzycznej, ponieważ zauważamy dużą lukę w tym obszarze zarówno w edukacji formalnej, jak i ogólnej świadomości społeczeństwa.

Music
saves us

Poznaj nasze projekty, aby dowiedzieć się więcej o nas 

?

Muzyka jest ważna nie tylko jako element wszechstronnego wykształcenia, ma ona również wpływ na zdrowie psychofizyczne człowieka oraz zachodzące w jego mózgu procesy neuronalne. Wspiera ona rozwój intelektualny i społeczny, a także rozwija kreatywność. 

Stąd pojawiła się idea projektu społeczno-edukacyjnego, który wyjdzie z tematem znaczenia kultury muzycznej poza krąg osób rozumiejących jak ważne jest to zagadnienie. Chcemy głośno protestować przeciwko bylejakości w muzyce i przedstawiać jej uniwersalną wartość. Save the Music. Music saves us!

Wspieraj nas:

Wesprzyj fundację:

Warto zajrzeć: