Co?

Save the Music to wyjątkowa kampania społeczna, związana z podkreślaniem roli muzyki w życiu człowieka. Save the Music chroni wartościową i piękną muzykę przed zapomnieniem – taką, która wnosi coś do swojego gatunku, staje się inspiracją i punktem odniesienia dla kolejnych twórców.

Co?

Pokazujemy, jak wielki wpływ ma muzyka na historię świata i człowieka, w jaki sposób wspiera jego rozwój intelektualny i społeczny. Chcemy docenić jej działanie terapeutyczne, społeczne i resocjalizacyjne. Troszczymy się o muzykę, bo zauważamy jej rolę w wychowaniu, nauce, rozwoju emocjonalnym i dobrostanie człowieka. Dbamy o to, aby była rozpoznawalna w rozmaitych dziedzinach życia. Chcemy edukować i inspirować do powstawania nowych dzieł i wydarzeń. W kampanii Save the Music wiążemy muzykę z modą, grafiką, słowem i nauką. Wszystko po to, by była widoczna.

Wspieraj nas:

Wesprzyj fundację:

Warto zajrzeć: