Polityka prywatności

 Administrator danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja MEAKULTURA / fundacjameakultura.pl (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice). 

 Cel przetwarzania danych osobowych  

Kontaktując się z nami przekazuje Pani/Pan dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. 

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pani/Pan prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadzono (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony. 

 Zakres przetwarzanych danych osobowych  

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Pani/Pana temat: 

 • imię i nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • oraz inne dane, które przekaże nam Pani/Pan w wysyłanych nam wiadomościach. 
 

To, do jakich informacji na Pani/Pana temat mamy dostęp, zależy w głównej mierze od Pani/Pana aktywności. 

 Źródło danych  

Pani/Pana dane stają się dla nas dostępne, kiedy nawiązuje Pani/Pan kontakt z nami.. 

 Odbiorcy danych  

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Administratora. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. 

 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO. 

 Bezpieczeństwo danych  

Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. 

 Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych  

Nie podejmujemy wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały. 

Możemy korzystać z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Panią/Pana, ponieważ nie różnicują Pani/Pana sytuacji jako osoby, korzystającej z naszych usług. 

W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Pani/Pana identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Pana / Pani identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności: 

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan korzysta, 
 • przeglądane podstrony, 
 • czas spędzony na stronie, 
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, 
 • źródło, z którego przechodzi Pani/Pan do naszej strony, 
 • przedział wieku, w którym się Pani/Pan znajduje, 
 • Pani/Pana płeć, 
 • Pani/Pana przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 
 • Pani/Pana zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. 
 

Informacje mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Pani/Pana identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. 

 Pliki cookies  

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Pani/Pana zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 

W zakresie Pani/Pana zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyraża Pani/Pan poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzi się Pani/Pana na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Pani/Pana przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Pani/Pan korzysta. 

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Przykładowo, jeżeli zablokuje Pani/Pana pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Pani/Pana niedostępne. 

Ustawieniami plików cookies można zarządzać np. w ramach przeglądarki internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Można z niego skorzystać, jeśli nie chce się, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. 

Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. 

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp. 

 Pliki cookies narzędzi społecznościowych  

W ramach naszego serwisu funkcjonują pliki cookies narzędzi społecznościowych. Używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Pani/Pana przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. 

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Pani/Pana temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. 

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedza Pani/Pan stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim Pani/Pan jest, aby pokazać, którzy z Pani/Pana znajomych również lubią naszą stronę. 

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, ukierunkowywanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. 

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przegląda Pani/Pan naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. 

Jeśli zalogowała się Pani/Pan do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Pani/Pana profilu w danym serwisie społecznościowym. 

Jeśli nie chce Pani/Pan, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Pani/Pana profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Pani/Pana profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Pani/Pana osi czasu na Facebooku. Jeżeli udostępni Pani/Pan treści w swoich mediach społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to będzie widoczne w Pani/Pana profilu. 

 Logi serwera  

Korzystanie ze serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pani/Pana identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem  

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 • usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
 • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono, 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w takim zakresie w jakim dotyczą czynności uzależnionych od interwencji np. samego serwisu Facebook. 

Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego. 

 Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych  

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych została podjęta decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w sytuacji podmiotu nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@meakultura.pl 

Wesprzyj fundację:

Warto zajrzeć: