Save the Music

to kampania społeczna, której celem jest wspieranie wartościowej muzyki. Zwracamy uwagę na ogromną rolę, jaką muzyka pełni w życiu człowieka. Pragniemy przybliżać sylwetki genialnych, często zapomnianych kompozytorów i muzyków, a także promować wartościową muzykę, bez względu na jej gatunek.  

Po_co_mi_muzyka_w_szkole,_skoro_to_nic_przydatnego

pozwala wyrażać siebie

jest blisko naszych emocji

Save the Music, bo...

łączy ludzi

kształtuje umysł i duszę

zmienia świat na lepszy

daje poczucie wolności

Music
saves us

Poznaj nasze projekty, aby dowiedzieć się więcej…

?

Inicjatorem kampanii jest Fundacja MEAKULTURA – ekspercka organizacja pozarządowa, której podstawę działań stanowi triada „Muzyka-Edukacja-Artyści”. Organizacja skupia w swoim gronie specjalistów z dziedziny szeroko pojętej kultury, w szczególności muzycznej. Są to osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym – muzykolodzy, muzycy, pedagodzy, edukatorzy, publicyści – którzy od lat pracując na rzecz środowiska muzycznego, na co dzień spotykają się z deficytami w postaci braku zakrojonych na szeroką skalę działań mających wspierać edukację muzyczną społeczeństwa.

Fundacja MEAKULTURA, poza działaniami w ramach kampanii Save the Music, rozwija kilka innych projektów, m.in. wydaje czasopismo muzyczne MEAKULTURA.pl, organizuje Konkurs Krytyków Muzycznych KROPKA, oferuje usługi eksperckie w zakresie muzyki i branży muzycznej, a także współorganizuje z Collegium Civitas w Warszawie studia podyplomowe „Muzyka i media” oraz „Komercjalizacja projektów w kulturze”.

Save the Music to wyjątkowa kampania społeczna, związana z podkreślaniem roli muzyki w życiu człowieka. Save the Music chroni wartościową i piękną muzykę przed zapomnieniem – taką, która wnosi coś do swojego gatunku, staje się inspiracją i punktem odniesienia dla kolejnych twórców.

Pokazujemy, jak wielki wpływ ma muzyka na historię świata i człowieka, w jaki sposób wspiera jego rozwój intelektualny i społeczny. Chcemy docenić jej działanie terapeutyczne, społeczne i resocjalizacyjne. Troszczymy się o muzykę, bo zauważamy jej rolę w wychowaniu, nauce, rozwoju emocjonalnym i dobrostanie człowieka. Dbamy o to, aby była rozpoznawalna w rozmaitych dziedzinach życia. Chcemy edukować i inspirować do powstawania nowych dzieł i wydarzeń. W kampanii Save the Music wiążemy muzykę z modą, grafiką, słowem i nauką. Wszystko po to, by była widoczna.

W Save the Music wspieramy tworzenie prac artystycznych, wydajemy wartościowe książki, tworzymy wykłady video, wprowadzamy innowacyjne narzędzia edukacyjne. W ramach kampanii odbyły się do tej pory liczne spotkania, prelekcje i panele dyskusyjne.

Ważnym obszarem działań Save the Music są wystawy plakatów autorstwa grafika Maxa Skorwidera, które można było oglądać w siedzibie PWM w Warszawie, Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

 

Dostrzegamy całe spektrum problemów i braków, jakie są związane z edukacją muzyczną, wspieraniem twórców, artystów i krytyków muzycznych. Przekaz medialny nie sprzyja upowszechnianiu wartościowej muzyki – propagowana jest nastawiona na konsumpcjonizm kultura masowa, która stawiana jest w opozycji do kultury wysokiej przedstawianej jako trudnodostępna i elitarna. Widzimy też konieczność podjęcia działań na rzecz edukacji muzycznej, ponieważ zauważamy dużą lukę w tym obszarze zarówno w edukacji formalnej, jak i ogólnej świadomości społeczeństwa.

Muzyka jest ważna nie tylko jako element wszechstronnego wykształcenia, ma ona również wpływ na zdrowie psychofizyczne człowieka oraz zachodzące w jego mózgu procesy neuronalne. Wspiera ona rozwój intelektualny i społeczny, a także rozwija kreatywność. 

Stąd pojawiła się idea projektu społeczno-edukacyjnego, który wyjdzie z tematem znaczenia kultury muzycznej poza krąg osób rozumiejących jak ważne jest to zagadnienie. Chcemy głośno protestować przeciwko bylejakości w muzyce i przedstawiać jej uniwersalną wartość. Save the Music. Music saves us!

Wierzymy, że dobra muzyka powstaje z pasji, dlatego naszym celem jest tę pasję pobudzać, wspierać i promować. Fundację MEAKULTURA tworzą specjaliści – artyści, dziennikarze, naukowcy, których łączy miłość do muzyki i chęć jej promowania na różnych płaszczyznach w jak najbardziej oryginalny, a przy tym profesjonalny sposób.  

Aby to osiągnąć podejmujemy różnorodne działania, m.in. takie jak: 

  • promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, 
  • działalność koncertowa i wydawnicza, 
  • realizacja projektów edukacyjnych, 
  • wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali, godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną. 

Fundusze na działania statutowe pozyskujemy dzięki darczyńcom (w tym przekazywaniu 1,5% z podatków), sponsorom, instytucjom (np. PWM), innym organizacjom pozarządowym (np. ZAIKS) oraz dzięki kampanii społecznej Save the Music. Więcej na: www.fundacjameakultura.pl 

Newsroom

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2019 organizowanego...
1543494139
Tematem konferencji będzie edukacja kompozytorów oraz producentów audiowizualnych (reklamowych i telewizyjnych)...
1543563173
Tak zatytułowany jest najnowszy projekt klarnecistki Barbary Borowicz i pianistki Anny Miernik realizowany...
1548362633
100 lat muzyki polskiej za granicą w stulecie Niepodległości Polski! Blisko 50 autorów, ponad 200 kompozytorów,...
1550940526
Muzyka jest nieodłącznym elementem codzienności i można o niej mówić nie tylko w formie muzycznych recenzji....

ambasadorzy

Warto zajrzeć

Formularz kontaktowy

Wspieraj nas:

Wesprzyj fundację:

Warto zajrzeć: