Muzyka polska dla dzieci w dźwiękach klarnetu i fortepianu – patronat

Tak zatytułowany jest najnowszy projekt klarnecistki Barbary Borowicz i pianistki Anny Miernik realizowany przez krakowskie Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic przy współpracy z Fundacją Life and Art. Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół muzycznych I stopnia z muzyką kompozytorów polskich.

Wydarzenie odbywać się będzie w grudniu 2018 roku i marcu 2019 roku w następujących szkołach muzycznych:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach (04.12.2018)

Szkoła Muzyczna I stopnia w Korzennej (06.12.2018)

Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie (11.12.2018)

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie (marzec 2019)

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach (marzec 2019)

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Obie artystki są niezwykle zaangażowane w promocję polskiej muzyki w kraju i za granicą. Chcą swoją misję realizować także w najbliższym otoczeniu i pokazać najmłodszym jak istotna jest świadomość kulturowa i dbanie o narodowe dziedzictwo.

W programie zadania znalazły się kursy interpretatorskie dla uczniów, wykład wprowadzający w świat muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli klarnetu i fortepianu, wystawa klarnetów wraz z akcesoriami oraz wykład na temat pielęgnacji klarnetu przeprowadzony przez Tomasza Cyzowskiego – pracownika renomowanego Serwisu Instrumentów Dętych Piotra Śmietany. Finałem każdego dnia projektu w danej szkole jest koncert z muzyką polską w wykonaniu duetu – klarnecistki Barbary Borowicz i pianistki Anny Miernik.

Do udziału w koncercie zostanie zachęcona także społeczność lokalna. Działanie to ma na celu zachęcenie do twórczego spędzania czasu wolnego w przyszłości, a także ukazanie różnorodności polskiej muzyki, kojarzonej wielokrotnie tylko z F. Chopinem, podczas gdy polska literatura muzyczna jest niezwykle bogata.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC oraz Save The Music – Fundacja Meakultura.

www.pianoclassic.pl

www.lifeandart.eu

www.barbaraborowicz.pl

www.annamiernik.com