5 lipca, 2017

Patronuj (MEA)kulturze

Posługując się definicją Słownika Języka Polskiego PWN, za patrona można uznać osobę „świętą lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś kraj, obiekt osobę lub grupę” albo „zasłużoną i zwykle nieżyjącą osobę, której imię nadawane jest jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu”.[1] Definicje te wykluczałyby możliwość bycia patronem przez zwykłe osoby, ale z pomocą przychodzi nam jeszcze […]

Wesprzyj fundację:

Warto zajrzeć: